Download Center

Download Center

Tìm kiếm
Ngôn ngữ
Chất liệu
Sản phẩm
Giải pháp
 • Tìm kiếm theo:

Hiển thị của Kết quả

 • Company profile 2021

  Type: other: Other | Size: 3,59 MB

 • Marriott Letter applied for FlowGuard, Corzan

  Type: techicalmanual | Size: 24,56 KB

 • Marriott Plumbing system spec

  Type: techicalmanual | Size: 23,77 KB

 • Corzan Specification

  Type: techicalmanual | Size: 193,87 KB

 • Bảng kháng hóa chất

  Type: techicalmanual | Size: 221,66 KB

 • Bản vẽ 3D Corzan

  Type: bimcad: BIM/ CAD | Size: 19,38 MB

 • Bản vẽ 3D BlazeMaster

  Type: bimcad: BIM/ CAD | Size: 17,93 MB

 • Bản vẽ 3D Flowguard

  Type: bimcad: BIM/ CAD | Size: 17,81 MB

 • Corzan CPVC

  Type: brochure, catalog | Size: 2,44 MB

 • FlowGuard CPVC

  Type: brochure, catalog | Size: 2,37 MB

 • Brochure giới thiệu sản phẩm U-PVC công nghiệp

  Type: brochure | Size: 3,44 MB

 • Brochure giới thiệu PE bọc cách nhiệt

  Type: brochure | Size: 1,22 MB

 • Brochure giới thiệu sản phẩm Ecofit

  Type: brochure | Size: 8,29 MB

 • Brochure giới thiệu sản phẩm ABS

  Type: brochure | Size: 362,57 KB

 • Catalog sản phẩm PVDF cao cấp

  Type: catalog | Size: 1,37 MB

 • Catalog sản phẩm PVDF tiêu chuẩn

  Type: catalog | Size: 3,34 MB

 • Brochure giới thiệu PVDF cao cấp

  Type: brochure | Size: 1,83 MB

 • Brochure giới thiệu PVDF tiêu chuẩn

  Type: brochure | Size: 2,42 MB

 • Catalog ống ngăn chặn kép

  Type: catalog | Size: 640,89 KB

 • Brochure ống ngăn chặn kép

  Type: brochure | Size: 698,71 KB

 • Catalog Clear PVC

  Type: catalog | Size: 260,65 KB