Giải pháp

Khu tổ hợp dân cư

Mức độ an toàn cao hơn, với nhu cầu hưởng sự yên tĩnh cao hơn. Sản phẩm nhựa mang lại được các yêu cầu khắt khe của chủ nhà.