Giải pháp

Xử lý nước thải

Hệ thống sản phẩm nhẹ kết hợp với khả năng chống ăn mòn và kháng hóa chất là một trong số lợi thế của ống nhựa nhiệt dẻo, van và phụ kiện khi ứng dụng trong các nhà máy xử lý nước và nước thải.