Chi tiết

BlazeMaster CPVC

Marlene Garrett của AFSA: Giáo dục ngành lái xe, chia sẻ các phương pháp hay nhất

Tiếp theo trong loạt video Tháng phòng chống cháy nổ của chúng tôi, tôi đã nói chuyện với Marlene Garrett thuộc Hiệp hội phun nước chữa cháy Hoa Kỳ (AFSA). Với tư cách là Phó Chủ tịch Điều hành Chương trình và Dịch vụ Giáo dục, Marlene làm việc không mệt mỏi để tổ chức các sự kiện và chương trình, chẳng hạn như hội nghị thường niên AFSA, nhằm gắn kết ngành của chúng ta lại với nhau để chia sẻ những ý tưởng Ứng dụng ống CPVC phòng cháy với CPVC Chống cháy giúp tất cả chúng ta làm tốt hơn những gì mình làm. Marlene là một ví dụ tuyệt vời về ý nghĩa của việc trở thành Người tạo ra sự khác biệt trong phòng cháy chữa cháy với CPVC Chống cháy.

https://www.blazemaster.com/blog/marlene-garrett-of-afsa-driving-industry-education

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay