Cảm biến PH và ORP

Các điện cực pH và ORP rất lý tưởng cho một loạt các ứng dụng khắc nghiệt với nồng độ ion độc thấp và các hóa chất phản ứng với ion bạc Ag+. Công thức thủy tinh vượt trội cung cấp khả năng kháng hóa chất tuyệt vời trong môi trường axit và kiềm / ăn da. Đầu dò diện tích lớn, cầu muối và điện cực tham chiếu được xây dựng để tăng tổng hiệu suất tham chiếu, chống lại sự tấn công hóa học, giúp chống lại lớp phủ và đảm bảo tuổi thọ lâu dài trong các ứng dụng khắc nghiệt.