Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật FlowGuard

Thông số kỹ thuật và đệ trình FlowGuard® Potable Water Pipe and Fittings Đặc điểm kỹ thuật mẫu Không phải tất cả các hệ thống ống nước bằng nhựa đều giống nhau, Đối tượng BIM Các đối tượng BIM của Flowguard Gold có thể được tải xuống các phiên thiết kế đang hoạt động bằng phần…

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay