Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn phê duyệt liên quan đến CPVC chữa cháy

Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nước chữa cháy / TIêu chuẩn ống nhựa chữa cháy Ống và phụ kiện BlazeMaster® đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn, quy tắc và phê duyệt cần thiết để trở thành lựa chọn vật liệu đáng tin cậy trong ngành phòng cháy chữa cháy. Phần 1: Tiêu chuẩn, Quy tắc…

Ống chữa cháy BlazeMaster CPVC thông số kỹ thuật

Thông số ống  và phụ kiện CPVC chữa cháy BlazeMaster – đầu tiên trên thế giới BlazeMaster® CPVC là hệ thống đường ống chữa cháy phi kim loại được chỉ định nhiều nhất trên thế giới. Nó được thiết kế đặc biệt và được phê duyệt cho tất cả các ứng dụng nguy hiểm ánh…

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay