lịch sử của chúng tôi

Dấu mốc đáng nhớ

Thành lập

2014

Công ty TNHH TC Toàn Cầu Việt Nam

 • Khảo sát, Nghiên cứu về thị trường ống dân dụng tại Miền Bắc
 • Thiết lập – kho hàng cho hệ thống phân phối.

Khởi động

2015

Nhà phân phối nhựa Minh Hùng tại khu vực

Miền Bắc cho sản phẩm uPVC và HDPE

 • Cung cấp ống & phụ kiện
 • Hệ thống thoát nước
 • Hệ thống cấp nước hạ tầng

Mở rộng

2016

Mở rộng đại lý

Thành lập 12 đại lý tại phía Bắc

Chuyển dịch

2017

Chuyển dịch sang lĩnh vực công nghiệp chuyên ngành

 • Đối tác của GF, Lubrizol, Weldon.
 • Tập trung vào các giải pháp chuyên ngành.
 • Tái định vị thương hiệu TCG.
 • Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp CPVC của Lubrizol cho công trình dân dụng

Khám phá

2018

Mở rộng thị trường

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang Công ty cổ phần
 • Hợp tác toàn diện với Lubrizol – Mỹ để quảng bá sản phẩm Ống phòng cháy chữa cháy

Phát triển

2019 – 2021

Ôn định vượt qua đại dịch Covid 19

 • Cung cấp PVDF, CleanPVC, PP cho các dự án SX thiết bị công nghệ
 • Cung cấp Corzan CPVC cho dự án Vi mạch – bán dẫn

PHÁT TRIỂN

2022

Vươn lên đứng đầu Đông Nam Á về sản phẩm Corzan CPVC

 • Tham gia dự án mở rộng Nhà máy SamSung – sx – vi mạch – chip
 • Tư vấn và cung cấp Corzan cho Nhà máy điện than Vân Phong

Phát triển

2023

Mở rộng sang lĩnh vực Hàng hải, Năng lượng và Vi mạch

 • Thiết lập hiểu biết ngành cho các dự án và công trình trên biển.
 • Tập trung phát triển các dự án trong lĩnh vực Năng lượng và Vi mạch