Tin tức & bài viết

Lắp đặt

Lắp đặt

Tích hợp vào hệ thống kim loại hiện có

Integrating Corzan® CPVC Into Existing Copper and Other Metal Piping Systems The simplicity of working with Corzan® CPVC is renowned by installers of plumbing and HVAC piping...

Tích hợp Corzan® CPVC vào hệ thống đường ống đồng và kim loại khác hiện có

Sự đơn giản khi làm việc với Corzan® CPVC đã được các nhà lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước và HVAC nổi tiếng....

Vật liệu đường ống nào hoạt động tốt hơn trong các ứng dụng công nghiệp? Kim loại hay Corzan CPVC

Corzan CPVC ứng dụng công nghiệp : Quy trình lắp đặt tại chỗ Nhân công và chi phí lắp đặt liên quan có thể chiếm...

Hướng dẫn lắp CPVC đường kính lớn

Lắp ống CPVC đường kính lớn Hướng dẫn hàn CPVC đường kính lớn Chuẩn bị Các mối nối được lắp đặt đúng cách là điều...

Phương pháp nối ống cpvc hiệu quả cao

Lắp đặt ống cpvc đúng cách Các cơ sở công nghiệp yêu cầu thiết bị đáng tin cậy đảm bảo hiệu suất dài hạn cho năng...

Hướng dẫn sử dụng chổi quét dung môi

Hướng dẫn sử dụng chổi quét dung môi cpvc...

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay