TCG

Tags

Tag Archives: Công trình xanh

Tác động đến môi trường của hệ thống phòng cháy chữa cháy BlazeMaster CPVC công trình xanh không còn là xu hướng

Hệ thống ống chữa cháy CPVC BlazeMaster trong các công trình xanh. Có thể tái chế CPVC hay không? BlazeMaster CPVC đã phát triển để...

Vai trò của hệ thống đường ống phun nước chữa cháy trong thực tiễn xây dựng bền vững

Xây dựng bền vững với BlazeMaster CPVC trong hệ thống chữa cháy Một tìm kiếm trực tuyến cho từ bền vững cho thấy định nghĩa...

Kiếm tín dụng LEED với hệ thống đường ống Corzan

Hướng dẫn lấy điểm LEED dùng CPVC Corzan và FlowGuard   Mặc dù ẩn sau những bức tường, việc lựa chọn hệ thống đường ống...

LEED credit với CPVC flowguard

Tín dụng LEED với CPVC FlowGuard cho hệ thống nước nóng lạnh: Công trình xanh không còn là xu hướng Không ai muốn xây dựng...

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay