TCG

Tags

Tag Archives: So sánh

Những mối nguy hiểm tiềm ẩn của đường ống nước và cách phòng tránh

Đường ống dẫn nước phần lớn là và nên vô hình. Trên thực tế, thời điểm duy nhất bạn nên nghĩ đến hệ thống ống...

Thử nghiệm nước uống được ANSI/NSF/CAN 61: Đồng và kim loại khác với CPVC như thế nào

NSF/ANSI/CAN Standard 61: Drinking Water Systems Components – Health Effects thiết lập các yêu cầu tối thiểu để kiểm soát các tác động bất lợi...

CPVC hàn dung môi so với ppr hàn nhiệt: cái nào tốt hơn?

Cài đặt là một yếu tố quan trọng trong thời gian cần thiết để hoàn thành một dự án, độ tin cậy lâu dài của...

FLOWGUARD® CPVC VS. các loại CPVC khác

Hơn 1 tỷ feet CPVC đã được lắp đặt trong các hệ thống ống nước trên toàn cầu vào năm 2017. CPVC đã trở thành...

CPVC vs PPR

Ống và phụ kiện CPVC FlowGuard® được kiểm chứng với hơn 50 năm hiệu suất đã được chứng minh trong các ứng dụng khác nhau,...

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay