TCG

Tags

Tag Archives: So sánh

Những mối nguy hiểm tiềm ẩn của đường ống nước và cách phòng tránh

Đường ống dẫn nước phần lớn là và nên vô hình. Trên thực tế, thời điểm duy nhất bạn nên nghĩ đến hệ thống ống...

Thử nghiệm nước uống được ANSI/NSF/CAN 61: Đồng và kim loại khác với CPVC như thế nào

NSF/ANSI/CAN Standard 61: Drinking Water Systems Components – Health Effects thiết lập các yêu cầu tối thiểu để kiểm soát các tác động bất lợi...

CPVC hàn dung môi so với ppr hàn nhiệt: cái nào tốt hơn?

So sánh cách lắp đặt CPVC FlowGuard và PPR: hàn nhiệt là tử huyệt So sánh cách lắp đặt CPVC FlowGuard và PPR   Cài...

FLOWGUARD® CPVC VS. các loại CPVC khác

Phân biệt các loại CPVC Hơn 1 tỷ feet CPVC đã được lắp đặt trong các hệ thống ống nước trên toàn cầu vào năm...

CPVC vs PPR

So sánh CPVC với PPR trong các ứng dụng cấp nước Ống và phụ kiện nước nóng lạnh siêu sạch CPVC FlowGuard® được kiểm chứng...

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay