Tin tức & bài viết

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn 4604:2012 Thiết kế xí nghiệp công nghiệp – nhà sản xuất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4604:2012 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial enterprises – Production building –...

Trạm bơm nước chữa cháy QCVN 02:2020/BCA

Trạm bơm nước chữa cháy QCVN 02:2020/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON STATIONARY PUMPS...

TCVN 4513 : 1988 Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4513 : 1988 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal water supply –...

TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế

TCVN 2622 1995 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2622 : 1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – YÊU CẦU THIẾT KẾ...

TCVN 13457-1:2022 Chất chữa cháy gốc nước

TCVN 13457-1:2022 Chất chữa cháy gốc nước TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13457-1:2022 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHẤT CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC – PHẦN...

TCVN 6305-9:2013 Hệ thống sprinkler tự động – phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-9:2013 ISO 6182-9:2005 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 9: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG...

TCVN 6305-10:2013 – Hệ thống sprinkler tự động – phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà

TCVN 6305 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-10:2013 ISO 6182-10:2006 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 10: YÊU CẦU...

TCVN 7336:2021 – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – yêu cầu thiết kế và lắp đặt

tcvn 7336 2003 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7336 : 2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC, BỌT...

QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và an toàn cháy cho nhà và công trình

QCVN 06:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VÀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH National Technical Regulation on Fire safety of Buildings...

QCVN 06:2022/BXD sửa đổi 1:2023 hiệu lực từ 01/12/2023

QC 06 sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Amendment 1:2023 QCVN...

QCVN 03:2023/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy – Hiệu lực từ tháng 4/2024

QCVN 03:2023/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON FIRE PROTECTION EQUIPMENTS   MỤC...

QCVN 03:2021/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy – có hiệu lực đến tháng 3/2024

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY National Technical Regulations on Firefighting Apparatus   LỜI NÓI...

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay