CPVC cho nước sạch

LEED credit với CPVC flowguard

Không ai muốn xây dựng một tòa nhà lãng phí, gây ô nhiễm. Chắc chắn, bạn không có. Là một người xây dựng, bạn tự hào trong việc lựa chọn vật liệu và phương pháp làm cho công trình trở nên tốt nhất có thể. Trong một số trường hợp, bạn có thể đang xây dựng các cơ sở đạt được chứng nhận LEED. Thiết kế Năng lượng và Môi trường, là dịch vụ xác minh của bên thứ ba cho các tòa nhà bền vững.

Cho dù là công trình hỗn hợp hoặc nhà ở một gia đình, các dự án đều được chứng nhận LEED bằng cách kiếm điểm để đáp ứng các tiêu chí bền vững. Càng nhiều điểm, mức xếp hạng LEED càng cao: Được chứng nhận, Bạc, Vàng và Bạch kim. Các tòa nhà LEED sử dụng ít nước và năng lượng, giảm khí thải nhà kính và tiết kiệm tiền. Đối với các nhà xây dựng, đặc biệt với chủ đầu tư là các ưu tiên về môi trường tiếp tục trở nên quan trọng hơn đối với người mua nhà.

Tín dụng LEED với CPVC

Thực tế các đường ống sau các bức tường, hệ thống ống nước có thể có tác động đến chứng nhận LEED. Khi bạn chọn vật liệu cho hệ thống ống nước, bạn nên biết rằng hệ thống ống nước FlowGuard Gold đóng góp vào tín dụng LEED, và ống và phụ kiện của FlowGuard Gold có Đánh giá vòng đời (LCA) đầu tiên của ngành công nghiệp đường ống.

LCA, được xác minh bởi bên thứ ba và tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 14040 và 14044, phác thảo các tác động môi trường của FlowGuard Gold CPVC. Các sản phẩm của FlowGuard Gold tiết kiệm năng lượng hơn; giảm chất thải nước; giảm chất rửa trôi hóa chất và đẩy lùi màng sinh học, khi so sánh với các vật liệu khác.

Theo LEED v4 cho Thiết kế và Xây dựng Tòa nhà, việc lắp đặt hệ thống ống nước FlowGuard Gold sẽ giúp các nhóm dự án đạt được các khoản tín dụng sau do những nỗ lực tìm hiểu tác động của vòng đời sản phẩm.

Vật liệu & Tài nguyên Xây dựng Tiết lộ và Tối ưu hóa Sản phẩm – Tuyên bố Sản phẩm Môi trường.
Vật liệu & Tài nguyên Xây dựng và Quản lý chất thải
Nguyên liệu & Tài nguyên Giảm nguồn PBT – Chì, Cadmium và đồng
Phân tích tích hợp tín dụng thí điểm vật liệu xây dựng

Chỉ định các ống và phụ kiện FlowGuard Gold cho mỗi dự án và xây dựng thế giới bền vững của bạn trong tương lai ngay hôm nay.

Liên hệ với chúng tôi ngay

Bài viết liên quan