Chi tiết

Corzan CPVC

Đánh giá vòng đời là gì và đường ống đóng vai trò như thế nào?

Đánh giá vòng đời (LCA) là gì và đường ống đóng vai trò như thế nào?

LCA Đánh giá vòng đời đường ống

LCA

Khi thiết kế một tòa nhà bền vững, các chủ đề như hiệu quả năng lượng và chất lượng không khí trong nhà thường được quan tâm hàng đầu. Nhưng điều quan trọng không kém là việc xem xét hiệu quả sử dụng tài nguyên và tính bền vững của các bộ phận tạo nên công trình—và các bộ phận tạo nên những bộ phận đó.

Phân tích vòng đời LCA cung cấp cái nhìn đầy đủ về tác động môi trường của sản phẩm hoặc hệ thống từ việc khai thác nguyên liệu thô cho đến quá trình sản xuất, sử dụng và cuối cùng là kết thúc vòng đời. Bằng cách đưa giai đoạn sử dụng trong vòng đời của sản phẩm vào phân tích này, người ta có thể đưa ra những so sánh cụ thể dựa trên ứng dụng của sản phẩm. Đây là một quá trình tốn thời gian đối với các nhà sản xuất và sản xuất nguyên liệu thô, nhưng nó cho phép cân nhắc các tác động môi trường giữa các sản phẩm có ứng dụng tương tự. Nói cách khác, nó cho phép người xác định sản phẩm thực hiện so sánh giữa các sản phẩm, cân nhắc các thuộc tính về môi trường hoặc sức khỏe con người của một sản phẩm một cách rõ ràng và hợp pháp so với sản phẩm khác để chọn vật liệu phù hợp nhất với mục tiêu chính của dự án.

Trách nhiệm của những phân tích này thuộc về các nhà sản xuất vật liệu và nhà sản xuất sản phẩm. Khi kiến ​​thức của họ về tác động của vòng đời ngày càng tăng, họ sẽ có thể cải thiện tính bền vững của các quy trình, sản phẩm và chuỗi cung ứng của mình. Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ đang khuyến khích điều này thông qua LEED v4, nơi các khoản tín dụng mới và các khoản tín dụng thí điểm khen thưởng tính minh bạch của sản phẩm.

Lubrizol gần đây đã hoàn thành đánh giá vòng đời của các hệ thống đường ống FlowGuard trên toàn cầu, bao gồm cả hệ thống đường ống Corzan dành cho các ứng dụng hệ thống ống nước thương mại ở Bắc Mỹ. Kết quả là một báo cáo cơ sở đánh giá các tác động môi trường từ đầu đến cuối của hệ thống, bao gồm nguyên liệu thô, sản xuất, vận chuyển, sử dụng và các giai đoạn cuối vòng đời. Việc đánh giá được thực hiện bởi cơ quan bên thứ ba ERM và được đánh giá ngang hàng bởi Tiến sĩ Walter Klöppfer, tổng biên tập Tạp chí Quốc tế về Đánh giá Vòng đời.

LCA tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 14040 và 14044, nêu ra các tác động môi trường của hệ thống đường ống so với các vật liệu khác.

Dựa trên LCA FlowGuard Gold, Cơ quan Quản lý Tài nguyên Môi trường (ERM) đã viết một báo cáo so sánh các tác động môi trường của FlowGuard với tác động của đồng. So sánh giữa các cổng, phân tích tác động thông qua việc sản xuất ống, cho thấy lợi ích đáng kể khi lựa chọn sản phẩm FlowGuard Gold. Ví dụ, FlowGuard CPVC được phát hiện có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu (lượng khí thải carbon) thấp hơn đồng.

Để tìm hiểu thêm về vai trò của Giải pháp Đường ống và Vật liệu Corzan trong các tòa nhà bền vững, hãy tải xuống sách trắng của chúng tôi.

Tham khảo các bài viết trong nhóm chủ đề liên quan đến tín dụng LEED và công trình xanh

https://www.corzan.com/blog/life-cycle-assessment-pipes-play-role

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay