Chương trình tương thích hệ thống FBC™

Các câu hỏi về khả năng tương thích hóa học khi sử dụng sản phẩm ống dẫn nước chữa cháy BlazeMaster® CPVC

Chương trình độc quyền này, được phát triển bởi Lubrizol, loại bỏ các phỏng đoán liên quan đến khả năng tương thích hóa học.

Trước khi chọn các sản phẩm phụ trợ — chẳng hạn như hệ thống ngăn cháy, chất bịt kín ren và phụ kiện hệ thống — hãy tìm các sản phẩm được biết là tương thích với Hệ thống Phòng cháy chữa cháy BlazeMaster®. Mỗi sản phẩm được liệt kê đều trải qua sàng lọc công thức và thử nghiệm vật lý nghiêm ngặt khi tiếp xúc với các mẫu CPVC Lubrizol tại phòng thí nghiệm của bên thứ ba.

Các câu hỏi về khả năng tương thích hóa học khi sử dụng sản phẩm BlazeMaster® CPVC

Để đủ điều kiện đưa vào Chương trình Tương thích Hệ thống FBC™, nhà sản xuất các sản phẩm xây dựng phụ trợ phải đồng ý:

  • Gửi sản phẩm của họ để thử nghiệm bởi phòng thí nghiệm của bên thứ ba.
  • Không thay đổi công thức đã được thử nghiệm.
  • Có cơ sở sản xuất của họ được kiểm toán hàng năm bởi phòng thí nghiệm của bên thứ ba.

Các sản phẩm được chấp nhận có quyền hiển thị nhãn hiệu Tương thích với Hệ thống FBC™ trên nhãn của chúng.

 

Tìm sản phẩm tương thích về mặt hóa học

Chương trình Chương trình Tương thích Hệ thống FBC™ miễn phí và dễ dàng truy cập trực tuyến. Tìm các sản phẩm tương thích và không tương thích, ngay hôm nay. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ đặc điểm kỹ thuật, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Tương thích hóa học ống nước chữa cháy

 

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý

Chương trình Tương thích Hệ thống FBC là một tài nguyên được cung cấp cho các nhà sản xuất các sản phẩm phụ trợ dự định được sử dụng với CPVC™ để giúp xác định xem sản phẩm có tương thích về mặt hóa học với FlowGuard®, BlazeMaster®, Corzan® của Lubrizol Advanced Materials và các sản phẩm được làm bằng Công nghệ TempRite® hay không. Các nhà sản xuất và / hoặc thương hiệu đường ống CPVC khác chưa được thử nghiệm như một phần của Chương trình Tương thích Hệ thống FBC™. Do đó, chương trình Tương thích với Hệ thống FBC™ chỉ áp dụng cho khả năng tương thích hóa học của các sản phẩm phụ trợ với các thương hiệu Vật liệu tiên tiến Lubrizol của FlowGuard®, BlazeMaster®, Corzan® và các sản phẩm được làm bằng Công nghệ TempRite®. Sự khác biệt này được thực hiện bởi vì mỗi thương hiệu đường ống CPVC được làm bằng các hợp chất độc đáo, một số trong đó có thể chứa nhựa với trọng lượng phân tử khác nhau và hàm lượng clo khác nhau. Những đặc điểm này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của sản phẩm kết quả. Tương tự, các sản phẩm CPVC khác nhau chứa các chất phụ gia hiệu suất khác nhau. Điều này cũng ảnh hưởng đến các đặc tính hiệu suất của sản phẩm phụ trợ. Vì những lý do này, Lubrizol Advanced Materials không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào xảy ra do sử dụng các sản phẩm trong Chương trình tương thích hệ thống FBC với các sản phẩm CPVC™ khác ngoài FlowGuard®, BlazeMaster®, Corzan® và các sản phẩm được làm bằng Công nghệ TempRite®.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay