Các buổi đào tạo

Chuyên gia Corzan® CPVC thực hiện một bài thuyết trình kéo dài một giờ về lĩnh vực bạn quan tâm cụ thể, bao gồm:

 • Corzan CPVC là gì và nó được làm bằng gì?
  • Ống và phụ kiện
  • Ống dẫn
  • Tấm và lớp lót
 • Các hoạt động có chi phí và hiệu suất CPVC vượt trội so với các vật liệu khác
  • Cơ sở sản xuất
  • Hoạt động trộn
  • Quy trình thuốc thử
  • Lọc không khí
  • Hoạt động xử lý/khử khoáng nước thải
 • Hiểu các đặc tính hiệu suất của CPVC
  • Kháng hóa chất
  • Khả năng áp suất / nhiệt độ
  • Mở rộng/thu hẹp
 • Corzan CPVC được sản xuất, chế tạo và lắp đặt đúng cách như thế nào
 • So sánh hiệu suất và chi phí của Corzan CPVC so với các lựa chọn thay thế kim loại
 • Tài nguyên và công cụ có sẵn
 • Sổ tay thiết kế kỹ thuật
 • Biểu đồ kháng hóa chất

Các khóa học dành cho tất cả các chuyên gia quan tâm từ các ngành sau:

 • Xử lý hóa chất
 • Sản xuất điện – năng lượng
 • Xử lý nước thải
 • Chế biến khoáng sản
 • Chất bán dẫn
 • Các trung tâm dữ liệu
 • Hàng hải
Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay