Video thử nghiệm FlowGuard CPVC

Thử va đập

Được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM D2444, thử nghiệm va đập này cho thấy FlowGuard® CPVC chịu được va đập 18 ft/ pound mà không bị vỡ.

Thử phá nổ

Thử nghiệm nổ được tiến hành theo tiêu chuẩn ASTM D1599. FlowGuard® CPVC nổ ở mức 1895 psi .

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay