Clear PVC

Ống PVC Clear 40 có độ trong tuyệt vời và được sử dụng kết hợp để tạo ra hệ thống ống ngăn chặn kép, phát hiện trực quan và phát hiện rò rỉ, và kính ngắm.