Chi tiết

Ebook

Kiểm tra CPVC BlazeMaster với CPVC khác

BLAZEMASTER SO VỚI SPEARS FLAMEGUARD® PIPE

So sánh kết quả kiểm tra áp suất và tác động

Giá trị của một hệ thống phòng cháy chữa cháy là ở sự tự tin mà nó thấm nhuần. Trong môi trường hệ thống khó khăn, bạn cần biết liệu các đường ống và phụ kiện có duy trì hiệu suất hay không.

Dữ liệu thử nghiệm độc lập của bên thứ ba từ Engineering Systems Inc. (ESi) cho thấy ống CPVC BlazeMaster® vượt trội hơn ống Spears FlameGuard® về khả năng chống va đập và chịu áp lực.

BLAZEMASTER SO VỚI SPEARS

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay