Chi tiết

Chỉ định sản phẩm

Thông số kỹ thuật BlazeMaster CPVC

Thông số CPVC BlazeMaster® Ống và phụ tùng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng nước.

Thông số CPVC BlazeMaster

PHẦN 1 – TỔNG QUAN

1.1    Nguyên liệu

 Ống cấp nước chữa cháy cho hệ thống chữa cháy tự động bằng nước vật liệu CPVC và phụ kiện phải được ép đùn / đúc từ các hợp chất BlazeMaster® CPVC được sản xuất bởi Lubrizol Advanced Materials. Hợp chất đường ống phải đáp ứng lớp tế bào 23547 và hợp chất phụ kiện sẽ đáp ứng lớp tế bào 24447 theo định nghĩa của ASTM D1784. Cả hai hợp chất đường ống và phụ kiện phải được NSF International chứng nhận để sử dụng với nước uống được đồng thời tuân thủ quy định chung về vật liệu theo TCVN 12653-1:2019 .

1.2    Ống và phụ kiện

 

Thông số CPVC BlazeMaster

 Ống phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn vật liệu ASTM F442 ký hiệu CPVC 4120-06 theo tỷ lệ kích thước tiêu chuẩn (SDR) 13.5. Ngoài ra, đường ống phải được đánh dấu bằng các xếp hạng áp suất sau: “320 PSI @ 73 ° F”, “175 PSI @ 150 ° F” và “100 PSI @ 180 ° F ”.

 1. Ống phải được sản xuất ra đảm bảo chỉ tiêu Nhiệt độ hóa mềm Vicat không thấp hơn 110⁰C, độ dai va đập trong khoảng từ 4 kJ/m² đến 8 kJ/ m²; modun đàn hồi trong khoảng từ 2000 Mpa đến 25000 Mpa” được quy định trong mục c, điều 5.2 TCVN 12653-1:2019.
 2. Phụ kiện hệ SCH80 đối với hệ ren tuân thủ tiêu chuẩn ASTM F437,Phụ kiện hệ SCH40 tuân thủ tiêu chuẩn ASTM F438  hoặc ASTM F439 (SCH80).
 3. Cả đường ống và phụ kiện phải được NSF International chứng nhận sử dụng với nước uống.
 4. Các sản phẩm phụ trợ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các điểm dừng cháy, chất bịt kín sợi, máy dò rò rỉ, v.v.) tiếp xúc với đường ống và phụ kiện phải tương thích về mặt hóa học với ống và phụ kiện BlazeMaster® CPVC (tham khảo Chương trình tương thích hệ thống Lubrizol FBC™).

1.3    Dung môi

 Tất cả các phụ kiện loại ổ cắm phải được lắp ráp bằng dung môi đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của ASTM F493. Việc xử lý an toàn xi măng dung môi phải phù hợp với ASTM F402. Dung môi phải được NSF International chứng nhận để sử dụng với nước uống và được các nhà sản xuất chấp thuận. Dung môi phải được phê duyệt sử dụng với ống và phụ kiện BlazeMaster® CPVC.

 

1.4    Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

Thông số CPVC BlazeMaster

1.4.1 Ống và phụ kiện BlazeMaster® CPVC tuân thủ hướng dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 7336:2021 – Hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt – yêu cầu thiết kế và lắp đặt

1.4.2 Vượt qua các thử nghiệm quy định trong QCVN 03:2021 mục  2.7.6 Ống phi kim loại sử dụng cho hệ thống cấp nước chữa cháy (Ồng và phụ tùng ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động)

 

PHẦN 2 – Thiết kế, thử nghiệm và lắp đặt

 • THIẾT KẾ 
 1. Ống và phụ kiện BlazeMaster® CPVC tuân thủ hướng dẫn thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 7336:2021 – Hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt – yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 2. Thiết kế hệ thống phải phù hợp với các thông lệ và tiêu chuẩn cho hệ thống chữa cháy bằng nước và hướng dẫn thiết kế / lắp đặt của BlazeMaster. Thiết kế phải xem xét các yêu cầu về áp suất và lưu lượng, tổn thất ma sát, nhiệt độ vận hành, khoảng cách hỗ trợ, phương pháp nối, và sự giãn nở và co lại do nhiệt
 3. Hệ thống đường ống của hệ thống phun nước chữa cháy phải được tính toán thủy lực bằng Hệ số 150 của Hazen-Williams và được thiết kế theo Tiêu chuẩn về Lắp đặt Hệ thống Phun nước (NFPA 13) và Tiêu chuẩn 7336:2021 Hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
 4. Định mức nhiệt độ / áp suất thiết kế tối đa không được vượt quá 12 bar ở 65 ° C.

 

3.1  Lắp đặt

Thông số CPVC BlazeMaster

Ngoài các quy định về lắp đặt trong TCVN 7336:2021 cần tuân thủ hướng dẫn thực hành lắp đặt như khoảng cách đỡ ống, giằng, cho phép giãn nở / co nhiệt, hàn dung môi và xử lý và bảo quản phải tuân theo hướng dẫn cho BlazeMaster và Danh sách UL bao gồm các giới hạn về lắp đặt..

 

3.2  Đảm bảo chất lượng

 Trình độ lắp đặt:

Nhà thầu thi công lắp đặt BlazeMaster cần phải ký kết tài liệu xác minh nhân viên được giao cho dự án này đã được chứng nhận khóa đào tạo trước khi bắt đầu thi công, những người đã hoàn thành khóa đào tạo hệ thống phun nước chữa cháy CPVC chính thức được thực hiện bởi một người huấn luyện đào tạo hệ thống phun nước chữa cháy BlazeMaster® được ủy quyền. Tài liệu Đào tạo Nhà thầu phải dành riêng cho ống và phụ kiện của BlazeMaster®. Tài liệu đào tạo của nhân sự phải mới và được cập nhật trong vòng hai (2) năm qua. (Lưu ý: khóa đào tạo này không ngụ ý tuân thủ bất kỳ luật cấp phép nào của cơ quan quản lý nhà nước. Mục đích chính của chứng nhận để đảm bảo chất lượng thi công tuân thủ theo hướng dẫn và quy trình xây dựng bởi chuyên gia BlazeMaster .).

 

3.3  Hồ sơ tiêu chuẩn 

 1. Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng
 2. Quy chuẩn Quốc Gia áp dụng
  1. Quy chuẩn Quốc gia QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
  2. Quy chuẩn Quốc gia QCVN 03:2021/BCA quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

 

3.4  Kiểm tra hệ thống

Sau khi hệ thống được lắp đặt và các mối nối hàn bằng dung môi đã được bảo dưỡng theo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, hệ thống sẽ được kiểm tra thủy tĩnh theo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất và các yêu cầu của Tiêu chuẩn NFPA hiện hành (NFPA 13, 13R hoặc 13D) và Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động được thực hiện theo TCVN 6101, TCVN 7161, TCVN 6305, các tiêu chuẩn khác có liên quan và những chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Việc bảo trì phải tuân theo Tiêu chuẩn về Kiểm tra, Thử nghiệm và Bảo trì Hệ thống Chữa cháy Bằng Nước như được định nghĩa bởi NFPA 25 và không cần bảo trì hang năm.

 

3.5  Bảo hành

 

Theo quy định của nhà sản xuất

 

BlazeMaster Specification 2023

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay