Dung môi CPVC – 724

Thân nặng, thiết lập trung bình,dung môi CPVC VOC thấp cho tất cả các lớp và lịch trình với đường kính lên tới 12 ″ (315 mm). Dung môi cao cấp, cường độ cao, chịu hóa chất để sử dụng với các hệ thống đường ống CPVC mang axit, bazơ, muối và hypochlorite. Lý tưởng để sử dụng trong các nhà máy nước thải. Có thể được sử dụng trên các hệ thống đường ống công nghiệp PVC cho các ứng dụng hóa học. Được phê duyệt cho các hệ thống đường ống CPVC Corzan®.