Kháng hóa chất

Bảng kháng hóa chất CPVC

Corzan CPVC đứng vững trước các hóa chất khắc nghiệt nhất

Không có vật liệu thần kỳ nào có khả năng chống lại mọi hóa chất trên thế giới. Nhưng chỉ Corzan CPVC mới cung cấp cho bạn dữ liệu toàn diện mà bạn cần để xác định xem Corzan CPVC có phù hợp với ứng dụng của bạn hay không. Kiểm tra khả năng kháng hóa chất trong hệ thống của bạn khi sử dụng có tương thích với CPVC hay không bằng cách tra cứu Bảng kháng hóa chất CPVC.

Corzan CPVC và hóa chất mạnh

Một trong những đặc tính hấp dẫn nhất của ống công nghiệp Corzan CPVC là khả năng chống lại các hóa chất ăn mòn – những hóa chất tương tự có thể làm suy giảm và giảm tuổi thọ của nhiều kim loại. Trong các ứng dụng công nghiệp, sự ăn mòn này có thể gây ra việc bảo trì tốn kém, gián đoạn hoạt động và rò rỉ gây thiệt hại tài sản trong các hệ thống này. Corzan CPVC có thể đáp ứng được sự dao động pH rộng trong chất lỏng mà nó vận chuyển.

Ống công nghiệp Corzan CPVC cung cấp khả năng chống chịu lâu dài, vượt trội đối với các hóa chất ăn mòn, nước biển và nước khử khoáng, ngay cả ở nhiệt độ cao. Trên thực tế, Corzan CPVC có khả năng chống lại hầu hết các axit, bazơ và muối một cách hiệu quả. Nó cũng có thể xử lý các hóa chất mạnh như:

  • hypoclorit
  • Xút ăn da
  • Axit sunfuric.
  • Khí clo.
  • Hydro sunfua.
  • Phèn chua.

Bảng kháng hóa chất Corzan CPVC

Lubrizol Advanced Materials tự hào về việc kiểm tra kỹ lưỡng các sản phẩm của mình để đảm bảo khách hàng chỉ nhận được kết quả tốt nhất, dễ đoán nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu tương tác, miễn phí về khả năng kháng hóa chất của ống công nghiệp và hệ thống Corzan CPVC đối với hơn 400 hóa chất và hợp chất khác nhau, dữ liệu này luôn được cập nhật tạo ra bảng kháng hóa chất CPVC Corzan độc đáo và duy nhất của chúng tôi.

Chú ý: Không phải tất cả CPVC đều giống nhau

Corzan CPVC có phù hợp với ứng dụng công nghiệp của bạn không?

Một trong những ưu điểm chính của Corzan® CPVC là khả năng chống chịu tuyệt vời với nhiều môi trường ăn mòn. Bằng cách thay thế vật liệu kim loại truyền thống bằng vật liệu Corzan CPVC, các kỹ sư có thể kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm bảo trì, đồng thời giảm thiểu chi phí vòng đời quy trình.

Bảng kháng hóa chất CPVC

Dữ liệu bảng kháng hóa chất của Corzan CPVC được cung cấp dưới đây. Để truy cập công cụ tương tác dễ sử dụng để xem hồ sơ đầy đủ của hơn 400 hóa chất và hợp chất, hãy liên hệ chúng tôi.

Hoặc trực tiếp tra cứu các hóa chất tương thích với CPVC Corzan thông qua bảng kháng hóa chất CPVC dưới đây.

ChemicalAmbient Temp (73°F)Max Temp (°F)
1-OctanolERegister for full data
2-EthylhexanolERegister for full data
AcetaldehydeNRegister for full data
Acetic Acid, Glacial (pure)NRegister for full data
Acetic Acid, Greater than 10%ERegister for full data
Acetic Acid, up to 10%RRegister for full data
Acetic AnhydrideNRegister for full data
Acetone, greater than 5%ERegister for full data
Acetone, PureNRegister for full data
Acetone, up to 5%RRegister for full data
AcetonitrileNRegister for full data
AcetophenoneNRegister for full data
Acetyl ChlorideNRegister for full data
Acrylic AcidNRegister for full data
AcrylonitrileNRegister for full data
Adipic Acid, sat’d in waterRRegister for full data
Allyl AlcoholRRegister for full data
Allyl ChlorideNRegister for full data
Alum, all varietiesRRegister for full data
Aluminum AcetateRRegister for full data
Aluminum ChlorideRRegister for full data
Aluminum FluorideRRegister for full data
Aluminum HydroxideRRegister for full data
Aluminum NitrateRRegister for full data
Aluminum SulfateRRegister for full data
AmmoniaNRegister for full data
Ammonium AcetateRRegister for full data
Ammonium BenzoateRRegister for full data
Ammonium BifluorideRRegister for full data
Ammonium CarbonateRRegister for full data
Ammonium ChlorideRRegister for full data
Ammonium CitrateRRegister for full data
Ammonium DichromateRRegister for full data
Ammonium FluorideRRegister for full data
Ammonium Hydroxide, 10%NRegister for full data
Ammonium Hydroxide, 28%NRegister for full data
Ammonium Hydroxide, 3%RRegister for full data
Ammonium NitrateRRegister for full data
Ammonium PersulfateRRegister for full data
Ammonium PhosphateRRegister for full data
Ammonium SulfamateRRegister for full data
Ammonium SulfateRRegister for full data
Ammonium SulfideRRegister for full data
Ammonium TartrateRRegister for full data
Ammonium ThiocyanateRRegister for full data
Amyl AcetateNRegister for full data
Amyl AlcoholERegister for full data
Amyl ChlorideNRegister for full data
AnilineNRegister for full data
AnthraquinoneRRegister for full data
Antimony TrichlorideRRegister for full data
Aqua RegiaRRegister for full data
Arsenic AcidRRegister for full data
Aryl Sulfonic AcidRRegister for full data
Barium CarbonateRRegister for full data
Barium ChlorideRRegister for full data
Barium HydroxideRRegister for full data
Barium NitrateRRegister for full data
Barium SulfateRRegister for full data
Barium SulfideRRegister for full data
BeerRRegister for full data
Beet Sugar LiquorsRRegister for full data
BenzaldehydeNRegister for full data
BenzeneNRegister for full data
Benzene Sulfonic AcidRRegister for full data
Benzoic AcidRRegister for full data
Benzyl AlcoholERegister for full data
Benzyl ChlorideNRegister for full data
Bismuth CarbonateRRegister for full data
Black LiquorRRegister for full data
Bleach, Household (5% Cl)RRegister for full data
Bleach, Industrial (15% Cl)RRegister for full data
BloodRRegister for full data
BoraxRRegister for full data
Boric AcidRRegister for full data
Brine AcidRRegister for full data
Bromic AcidRRegister for full data
BromineNRegister for full data
Bromine, aqueous, sat’dRRegister for full data
BromobenzeneNRegister for full data
BromotolueneNRegister for full data
ButanolERegister for full data
Butyl AcetateNRegister for full data
Butyl Carbitol™NRegister for full data
Butyl Cellosolve™NRegister for full data
Butyl PhenolRRegister for full data
Butyric Acid, greater than 1%ERegister for full data
Butyric Acid, pureNRegister for full data
Butyric Acid, up to 1%RRegister for full data
Cadmium AcetateRRegister for full data
Cadmium ChlorideRRegister for full data
Cadmium CyanideRRegister for full data
Cadmium SulfateRRegister for full data
Calcium AcetateRRegister for full data
Calcium BisulfideRRegister for full data
Calcium BisulfiteRRegister for full data
Calcium CarbonateRRegister for full data
Calcium ChlorateRRegister for full data
Calcium ChlorideRRegister for full data
Calcium HydroxideRRegister for full data
Calcium HypochloriteRRegister for full data
Calcium NitrateRRegister for full data
Calcium OxideRRegister for full data
Calcium SulfateRRegister for full data
Cane Sugar LiquorsRRegister for full data
CaprolactamNRegister for full data
CaprolactoneNRegister for full data
Carbitol™NRegister for full data
Carbolic AcidRRegister for full data
Carbon DioxideRRegister for full data
Carbon DisulfideNRegister for full data
Carbon MonoxideRRegister for full data
Carbon TetrachlorideNRegister for full data
Carbonic AcidRRegister for full data
Castor OilERegister for full data
Caustic Potash*RRegister for full data
Caustic Soda*RRegister for full data
Cellosolve™, all typesNRegister for full data
Chloramine, aqueousRRegister for full data
Chloric AcidRRegister for full data
Chlorinated Water, (Hypochlorite)RRegister for full data
Chlorine Dioxide, aqueous, sat’dSRegister for full data
Chlorine, aqueousSRegister for full data
Chlorine, dry gasSRegister for full data
Chlorine, liquidNRegister for full data
Chlorine, trace in airRRegister for full data
Chlorine, wet gasSRegister for full data
Chloroacetic AcidNRegister for full data
ChlorobenzeneNRegister for full data
ChloroformNRegister for full data
Chromic Acid, 40% (Conc.)RRegister for full data
Chromium NitrateRRegister for full data
Citric AcidRRegister for full data
Citrus OilsNRegister for full data
Coconut OilERegister for full data
Copper AcetateRRegister for full data
Copper CarbonateRRegister for full data
Copper ChlorideRRegister for full data
Copper CyanideRRegister for full data
Copper FluorideRRegister for full data
Copper NitrateRRegister for full data
Copper SulfateRRegister for full data
Corn OilERegister for full data
Corn SyrupRRegister for full data
Cottonseed OilERegister for full data
CreosoteNRegister for full data
CresolNRegister for full data
CrotonaldehydeNRegister for full data
CumeneNRegister for full data
CyclohexaneRRegister for full data
CyclohexanolERegister for full data
CyclohexanoneNRegister for full data
DecahydronaphthaleneRRegister for full data
DetergentsERegister for full data
DextrinRRegister for full data
DextroseRRegister for full data
Diacetone AlcoholNRegister for full data
Dibutoxyethyl PhthalateNRegister for full data
Dibutyl EtherNRegister for full data
Dibutyl PhthalateNRegister for full data
Dibutyl SebacateNRegister for full data
DichlorobenzeneNRegister for full data
DichloroethyleneNRegister for full data
Diesel FuelERegister for full data
Diethyl EtherNRegister for full data
DiethylamineNRegister for full data
Diglycolic AcidRRegister for full data
Dill OilNRegister for full data
Dimethyl HydrazineNRegister for full data
Dimethyl PhthalateNRegister for full data
DimethylamineNRegister for full data
DimethylformamideNRegister for full data
Dioctyl phthalateNRegister for full data
DioxaneNRegister for full data
Disodium PhosphateRRegister for full data
Distilled WaterRRegister for full data
EDTA, Tetrasodium-RRegister for full data
Ethanol, greater than 5%ERegister for full data
Ethanol, pureERegister for full data
Ethanol, up to 5%RRegister for full data
Ethyl AcetateNRegister for full data
Ethyl AcetoacetateNRegister for full data
Ethyl AcrylateNRegister for full data
Ethyl BenzeneNRegister for full data
Ethyl ChlorideNRegister for full data
Ethyl ChloroacetateNRegister for full data
Ethyl EtherNRegister for full data
Ethyl FormateNRegister for full data
Ethyl MercaptanNRegister for full data
Ethyl OxalateNRegister for full data
Ethylene BromideNRegister for full data
Ethylene ChlorideNRegister for full data
Ethylene ChlorohydrinNRegister for full data
Ethylene DiamineNRegister for full data
Ethylene Glycol, greater than 50%ERegister for full data
Ethylene Glycol, up to 50%RRegister for full data
Ethylene OxideNRegister for full data
Fatty AcidsERegister for full data
Ferric ChlorideRRegister for full data
Ferric HydroxideRRegister for full data
Ferric NitrateRRegister for full data
Ferric SulfateRRegister for full data
Ferrous ChlorideRRegister for full data
Ferrous HydroxideRRegister for full data
Ferrous NitrateRRegister for full data
Ferrous SulfateRRegister for full data
Fish OilERegister for full data
Fluoboric AcidRRegister for full data
Fluorine GasNRegister for full data
Fluorosilicic Acid, 30%RRegister for full data
Fluosilicic AcidRRegister for full data
FormaldehydeNRegister for full data
Formic Acid, greater than 25%ERegister for full data
Formic Acid, pureNRegister for full data
Formic Acid, up to 25%RRegister for full data
FreonsNRegister for full data
FructoseRRegister for full data
FurfuralNRegister for full data
Gallic Acid, aqueousRRegister for full data
GasolineNRegister for full data
GelatineRRegister for full data
GlucoseRRegister for full data
GlycerineRRegister for full data
Glycolic AcidNRegister for full data
Glyoxal, aqueousRRegister for full data
Green LiquorRRegister for full data
Halocarbon OilsNRegister for full data
HeptaneRRegister for full data
HexaneRRegister for full data
HexanolERegister for full data
HydrazineNRegister for full data
Hydrobromic AcidRRegister for full data
Hydrochloric AcidRRegister for full data
Hydrocyanic AcidRRegister for full data
Hydrofluoric Acid, 3%*RRegister for full data
Hydrofluoric Acid, 48%*SRegister for full data
Hydrofluosilicic Acid, 30%RRegister for full data
Hydrogen Peroxide, 30%*RRegister for full data
Hydrogen Peroxide, 50%*RRegister for full data
Hydrogen Sulfide, AqueousRRegister for full data
Hydroquinone, aqueousRRegister for full data
Hypochlorous AcidSRegister for full data
Iodine, aqueousRRegister for full data
Isobutyl AlcoholERegister for full data
IsophoroneNRegister for full data
IsopropanolERegister for full data
Isopropyl AcetateNRegister for full data
Isopropyl ChlorideNRegister for full data
Isopropyl EtherNRegister for full data
KeroseneNRegister for full data
KetchupRRegister for full data
Kraft LiquorsRRegister for full data
Lactic Acid, 25%RRegister for full data
Lard OilERegister for full data
Lauryl ChlorideNRegister for full data
Lead AcetateRRegister for full data
Lead ChlorideRRegister for full data
Lead NitrateRRegister for full data
Lead SulfateRRegister for full data
Lemon OilNRegister for full data
LigroinRRegister for full data
LimoneneNRegister for full data
Linoleic AcidERegister for full data
Linseed OilERegister for full data
Lithium BromideRRegister for full data
Lithium ChlorideRRegister for full data
Lithium HydroxideRRegister for full data
Lithium SulfateRRegister for full data
Magnesium CarbonateRRegister for full data
Magnesium ChlorideRRegister for full data
Magnesium CitrateRRegister for full data
Magnesium FluorideRRegister for full data
Magnesium HydroxideRRegister for full data
Magnesium NitrateRRegister for full data
Magnesium OxideRRegister for full data
Magnesium SulfateRRegister for full data
Maleic Acid, 50%RRegister for full data
Malic AcidRRegister for full data
Manganese SulfateRRegister for full data
Mercuric ChlorideRRegister for full data
Mercuric CyanideRRegister for full data
Mercuric SulfateRRegister for full data
Mercurous NitrateRRegister for full data
MercuryRRegister for full data
Methane Sulfonic AcidRRegister for full data
Methanol, grater than 10%ERegister for full data
Methanol, PureNRegister for full data
Methanol, up to 10%RRegister for full data
Methyl AcetateNRegister for full data
Methyl ChlorideNRegister for full data
Methyl Ethyl KetoneNRegister for full data
Methyl FormateNRegister for full data
Methyl Isobutyl KetoneNRegister for full data
Methyl Isopropyl KetoneNRegister for full data
Methyl MethacrylateNRegister for full data
MethylamineNRegister for full data
Methylene BromideNRegister for full data
Methylene ChlorideNRegister for full data
Methylene ChlorobromideNRegister for full data
Methylene IodideNRegister for full data
Mineral OilRRegister for full data
MolassesRRegister for full data
MonoethanolamineNRegister for full data
MorpholineNRegister for full data
Motor OilRRegister for full data
Muriatic AcidRRegister for full data
NaphthaRRegister for full data
NaphthaleneRRegister for full data
Nickel AcetateRRegister for full data
Nickel ChlorideRRegister for full data
Nickel NitrateRRegister for full data
Nickel SulfateRRegister for full data
Nitric Acid, 25-35%*RRegister for full data
Nitric Acid, 70%*RRegister for full data
Nitric Acid, up to 25%*RRegister for full data
NitrobenzeneNRegister for full data
NitroethaneNRegister for full data
NitroglycerineNRegister for full data
NitromethaneNRegister for full data
Nitrous AcidRRegister for full data
OctaneRRegister for full data
Oils, Sour CrudeNRegister for full data
OleumNRegister for full data
Olive OilNRegister for full data
Oxalic Acid, Sat’dRRegister for full data
OxygenRRegister for full data
Ozonized WaterRRegister for full data
Palm OilERegister for full data
ParaffinRRegister for full data
Peanut OilERegister for full data
Peracetic AcidNRegister for full data
Perchloric Acid, 10%RRegister for full data
PhenolRRegister for full data
PhenylhydrazineNRegister for full data
Phosphoric AcidRRegister for full data
Phosphorus PentoxideRRegister for full data
Phosphorus TrichlorideNRegister for full data
Photographic SolutionsRRegister for full data
Phthalic AcidNRegister for full data
Picric AcidNRegister for full data
Pine OilNRegister for full data
Plating SolutionsRRegister for full data
Polyethylene GlycolERegister for full data
Polyvinyl AlcoholRRegister for full data
PotashRRegister for full data
Potassium AcetateRRegister for full data
Potassium BicarbonateRRegister for full data
Potassium BichromateRRegister for full data
Potassium BisulfateRRegister for full data
Potassium BisulfiteRRegister for full data
Potassium BorateRRegister for full data
Potassium BromateRRegister for full data
Potassium BromideRRegister for full data
Potassium CarbonateRRegister for full data
Potassium ChlorateRRegister for full data
Potassium ChlorideRRegister for full data
Potassium ChromateRRegister for full data
Potassium CyanateRRegister for full data
Potassium CyanideRRegister for full data
Potassium DichromateRRegister for full data
Potassium FerricyanideRRegister for full data
Potassium FerrocyanideRRegister for full data
Potassium FluorideRRegister for full data
Potassium Hydroxide*RRegister for full data
Potassium HypochloriteRRegister for full data
Potassium IodideRRegister for full data
Potassium NitrateRRegister for full data
Potassium PerborateRRegister for full data
Potassium Perchlorate, sat’dRRegister for full data
Potassium Permanganate, sat’dRRegister for full data
Potassium Persulfate, sat’dRRegister for full data
Potassium PhosphateRRegister for full data
Potassium SulfateRRegister for full data
Potassium SulfideRRegister for full data
Potassium SulfiteRRegister for full data
Potassium TripolyphosphateRRegister for full data
Propanol, greater than 0.5%ERegister for full data
Propanol, pureERegister for full data
Propanol, up to 0.5%RRegister for full data
Propargyl AlcoholERegister for full data
Propionic Acid, greater than 2%ERegister for full data
Propionic Acid, pureNRegister for full data
Propionic Acid, up to 2%RRegister for full data
Propyl AcetateNRegister for full data
Propyl BromideNRegister for full data
Propylene DichlorideNRegister for full data
Propylene Gycol, greater than 35%ERegister for full data
Propylene Gycol, up to 35%RRegister for full data
Propylene OxideNRegister for full data
PyridineNRegister for full data
PyrogallolRRegister for full data
PyrroleNRegister for full data
SalicylaldehydeNRegister for full data
Sea WaterRRegister for full data
Silicic AcidRRegister for full data
Silicone OilRRegister for full data
Silver ChlorideRRegister for full data
Silver CyanideRRegister for full data
Silver NitrateRRegister for full data
Silver SulfateRRegister for full data
SoapsRRegister for full data
Sodium AcetateRRegister for full data
Sodium AluminateRRegister for full data
Sodium ArsenateRRegister for full data
Sodium BenzoateRRegister for full data
Sodium BicarbonateRRegister for full data
Sodium BichromateRRegister for full data
Sodium BisulfateRRegister for full data
Sodium BisulfiteRRegister for full data
Sodium BorateRRegister for full data
Sodium BromideRRegister for full data
Sodium CarbonateRRegister for full data
Sodium ChlorateRRegister for full data
Sodium ChlorideRRegister for full data
Sodium ChloriteRRegister for full data
Sodium ChromateRRegister for full data
Sodium CyanideRRegister for full data
Sodium DichromateRRegister for full data
Sodium FerricyanideRRegister for full data
Sodium FerrocyanideRRegister for full data
Sodium FluorideRRegister for full data
Sodium FluorosilicateRRegister for full data
Sodium FormateRRegister for full data
Sodium Hexametaphosphate – SaturatedRRegister for full data
Sodium Hydroxide*RRegister for full data
Sodium HypobromiteRRegister for full data
Sodium HypochloriteRRegister for full data
Sodium IodideRRegister for full data
Sodium Metabisulfite – SaturatedRRegister for full data
Sodium MetaphosphateRRegister for full data
Sodium NitrateRRegister for full data
Sodium NitriteRRegister for full data
Sodium PalmitateRRegister for full data
Sodium PerborateRRegister for full data
Sodium Percarbonate, 15%RRegister for full data
Sodium PerchlorateRRegister for full data
Sodium Permanganate, 25%RRegister for full data
Sodium PhosphateRRegister for full data
Sodium SilicateRRegister for full data
Sodium SulfateRRegister for full data
Sodium SulfideRRegister for full data
Sodium SulfiteRRegister for full data
Sodium ThiosulfateRRegister for full data
Sodium TripolyphosphateRRegister for full data
Soybean OilERegister for full data
Stannic ChlorideRRegister for full data
Stannous ChlorideRRegister for full data
Stannous SulfateRRegister for full data
StarchRRegister for full data
Stearic AcidRRegister for full data
Strontium ChlorideRRegister for full data
StyreneNRegister for full data
SugarRRegister for full data
Sulfamic AcidRRegister for full data
SulfurRRegister for full data
Sulfur Dioxide – AqueousRRegister for full data
Sulfuric Acid, 50%*RRegister for full data
Sulfuric Acid, 80%*RRegister for full data
Sulfuric Acid, 85%*RRegister for full data
Sulfuric Acid, 98%*RRegister for full data
Sulfuric Acid, Fuming*NRegister for full data
Sulfurous Acid*RRegister for full data
Tall OilERegister for full data
Tannic Acid, 30%RRegister for full data
Tartaric AcidRRegister for full data
Tetraacetyl Ethylene Diamine, sat’dRRegister for full data
TetrahydrofuranNRegister for full data
TetrahydronaphthaleneRRegister for full data
TetrasodiumpyrophosphateRRegister for full data
Thionyl ChlorideNRegister for full data
TolueneNRegister for full data
Tomato JuiceRRegister for full data
Tributyl CitrateNRegister for full data
Tributyl PhosphateNRegister for full data
Trichloroacetic AcidNRegister for full data
TrichloroethyleneNRegister for full data
TriethanolamineNRegister for full data
TriethylamineNRegister for full data
TrimethylpropaneRRegister for full data
Trisodium PhosphateRRegister for full data
Tung OilERegister for full data
TurpentineNRegister for full data
UreaNRegister for full data
UrineRRegister for full data
Vegetable OilERegister for full data
VinegarRRegister for full data
Vinyl AcetateNRegister for full data
WaterRRegister for full data
Water, DeionizedRRegister for full data
Water, DemineralizedRRegister for full data
Water, DistilledRRegister for full data
Water, SaltRRegister for full data
WhiskeyRRegister for full data
White LiquorRRegister for full data
WineRRegister for full data
XyleneNRegister for full data
Zinc AcetateRRegister for full data
Zinc CarbonateRRegister for full data
Zinc ChlorideRRegister for full data
Zinc NitrateRRegister for full data
Zinc SulfateRRegister for full data

Bảng kháng hóa chất CPVC

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay