Chi tiết sản phẩm

Công nghệ nối

Reed’s popular DEB1 Series deburring tools are offered with an integral shaft to allow the operator to use with a drill. Make short work of deburring jobs, especially when working on multiple lengths of pipe. Patented DEB1 tools deburr and chamfer to pipe manufacturers’ recommendations in seconds. Plastic pipe joints get proper fit from smooth, chamfered ends delivered by DEB1 models. Use for PVC, CPVC, ABS, PE and PP pipe. Find three sizes in one tool. All DEB1 models have internal pipe guides, knurled grip for slip-resistance and a sharpenable and/or replaceable blade.

Công cụ vát ống DEB1 được cung cấp với một trục tích hợp để cho phép người vận hành sử dụng với máy khoan để thực hiện công việc ngắn như vát, đặc biệt là khi làm việc trên nhiều đoạn ống. Các công cụ DEB1 được cấp bằng sáng chế thực hiện vát trong vòng vài giây, được khuyến nghị cho các nhà sản xuất ống. Các mối nối ống nhựa thích hợp từ các đầu được vát mịn, kết thúc vát bởi DEB1. Sử dụng cho ống PVC, CPVC, ABS, PE và PP. Có ba kích cỡ trong một công cụ. Tất cả các mẫu DEB1 đều có các thanh dẫn ống bên trong, tay cầm có rãnh để chống trơn trượt và lưỡi dao có thể mài và / hoặc có thể thay thế.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay