Chi tiết sản phẩm

Hệ thống đường ống

389,000

Thông số kỹ thuật:

CPVC 4120-06 Cell Classification 24448, ASTM F442/TCVN 12653

 CPVC 4120-06 phân lớp vật liệu 24448, ASTM F442/TCVN 12653

Size mmin.Sch.Dd1d2TBI
  25 X PT25  1” X PT1”4052.64433.6633.27PT46.628

Nối ren ngoài ( Ren đồng) CPVC BlazeMaster chữa cháy 25 X PT25,(1” X PT1”)

389,000

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay