Chi tiết sản phẩm

BlazeMaster CPVC

480,000

style="width: 53.746%;" width="508"><td style="width: 14.4269%;" width="102">  1¼” x PT1¼” <td class="yoast-text-mark" style="width: 8.10277%;">th="41">64&lt;/td></td>

Size mm(.)

inSch.DoDd1d2TB&amp;lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;<td style="width: 6.32411%;" width="32">I
le="width: 17.7866%;">dth="81"&gt;&lt;p class="yoast-text-mark">tyle="text-align: left;"&gt;  32 X PT32width="35">80="yoast-text-mark">tyle="width: 6.917%;" width="36">54le="width: 9.88142%;" width="50">42.4242.04PT 1¼”6035
Nối ren trong ( Ren Đồng) CPVC BlazeMaster chữa cháy  32 X PT32, 1¼” x PT1¼”

480,000

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay