Chi tiết sản phẩm

Hệ thống đường ống

4,460,000

Ống nhựa CPVC BlazeMaster Chữa cháy, Đường kính danh nghĩa DN80 (3inch).</strong>

CPVC 4120-06 Cell Classification 24448, ASTM F442/TCVN 12653

 CPVC 4120-06 phân lớp vật liệu 24448, ASTM F442/TCVN 12653

  • Cây ống chiều dài 4m
  • Đường kính ngoài trung bình 88.9 mm
  • Đường kính trong trung bình 75 mm&amp;amp;lt;/li>
  • Trọng lượng ống khô 2.</li><li>778kg/m</li><li>Trọng nước chứa đầy nước 7.186kg/m.&amp;amp;lt;/li>
 
Ống Nhựa CPVC BlazeMaster chữa cháy DN80, 3inch

4,460,000

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay