Chi tiết sản phẩm

Corzan CPVC

1,631,000

Thông số Kỹ thuật <td class="yoast-text-mark" style="width: 61px;">width="64">(mm) dth="394"><td style="width: 61px;" width="64">(mm)
Sizess="yoast-text-mark">ss="yoast-text-mark">le="width: 61px;" width="61">DLN1RID
tyle="width: 73px;">h="79">(inch)(mm)(mm)(mm)
4228.3569.856.1027.94103.12
Bích xoay – Van stone flange CPVC Công Nghiệp SCH80, DN100

1,631,000

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay