Chi tiết sản phẩm

Hệ thống đường ống

2,056,000

Ống nhựa CPVC BlazeMaster Chữa cháy, Đường kính danh nghĩa DN50, 2 inch.

CPVC 4120-06 Cell Classification 24448, ASTM F442/TCVN 12653

 CPVC 4120-06 phân lớp vật liệu 24448, ASTM F442/TCVN 12653

  • Cây ống chiều dài 4m
  • Đường kính ngoài trung bình 60.3 mm
  • Đường kính trong trung bình 50.09 mm
  • Trọng lượng ống khô 1.278kg/m
  • Trọng nước chứa đầy nước 3.310kg/m.
 
Ống Nhựa CPVC BlazeMaster chữa cháy DN50 2 inch

2,056,000

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay