Chi tiết sản phẩm

Hệ thống đường ống

Xử lý hóa chất là một trong những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất đối với hệ thống đường ống. Tìm đúng hệ thống có khả năng chống ăn mòn, tiết kiệm chi phí và sẽ tồn tại trong nhiều năm là một thách thức. Hệ thống đường ống CPVC SCH80 cho hóa chất từ Hệ thống đường ống được TCG lựa chọn đáp ứng cho ứng dụng này. Hệ thống này được làm bằng CPVC hiệu suất cao Corzan (clo hóa polyvinyl clorua) và được kiểm chứng theo dõi hơn 30 năm trong ngành công nghiệp chế biến hóa chất. Hệ thống thích hợp với các hóa chất mạnh như axit nitric, natri clorua, axit sunfuric, axit photphoric và axit clohydric. Vui lòng luôn kiểm tra hướng dẫn tương thích hóa học của chúng tôi để đảm bảo các thông số của bạn như nồng độ, áp suất và nhiệt độ phù hợp với CPVC SCH80 trước khi chỉ định hoặc cài đặt hệ thống. Ngoài ra, hệ thống xử lý nhiệt độ cao hơn hầu hết các hệ thống ống nhựa, và nhẹ hơn và dễ xử lý hơn các giải pháp kim loại.
Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay