Corzan® CPVC cho ống và phụ kiện công nghiệp

Không phải tất cả CPVC đều giống nhau. Khi bạn chỉ định và lắp đặt đường ống và phụ kiện Corzan®, bạn đang chọn vật liệu được hỗ trợ bởi 50 năm khoa học, công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật hiện trường hàng đầu.

Nơi sử dụng Corzan CPVC

Các bài viết liên quan

Vật liệu nào cung cấp giá trị trọn đời tốt nhất cho các ứng dụng đường ống công nghiệp?
So sánh vật liệu trên tàu biển và đường ống cho hệ thống trao đổi ion khử khoáng
Corzan® CPVC and Solutions for Loss of Containment Reductions

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay