Bạn có thể sử dụng Corzan® CPVC ở đâu

Hệ thống nước và HVAC

Khi sức khỏe và an toàn là điều quan trọng nhất, Hệ thống đường ống Corzan thực hiện theo các tiêu chuẩn cao nhất trong thời gian dài hơn và ít cần bảo trì hơn. Corzan CPVC tự nhiên Chống ăn mòn và ức chế màng sinh học, bảo quản Chất lượng nước avà làm giảm cơ hội phát triển của Legionella.

Công nghiệp

Mặc dù không có vật liệu nào là hoàn hảo cho mọi giải pháp, nhưng Corzan CPVC được chỉ định và lắp đặt đúng cách đã có thành tích đã được chứng minh về độ bền trong điều kiện khắc nghiệt thậm chí qua nhiều thập kỷ sử dụng.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay