Corzan® CPVC cho ống dẫn

Giải pháp Đường ống và Vật liệu Corzan® cung cấp các phụ kiện ống tròn và ống chế tạo với kích thước lên đến 24 inch, cũng như tấm công nghiệp và que hàn. Đối với các hệ thống có kích thước lớn hơn, tấm công nghiệp Corzan CPVC có thể được chế tạo thành ống vuông hoặc tròn.

Nơi sử dụng Corzan CPVC

Hệ thống ống dẫn Corzan CPVC có thể được kết nối với máy lọc khói ướt hoặc thiết bị kiểm soát khí thải khác làm bằng Corzan CPVC để đảm bảo khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong toàn bộ hệ thống ống dẫn cho:

  • Chất bán dẫn
  • Xử lý hóa học

 

Tính chất vật lý cơ bản

Hệ thống ống dẫn Corzan CPVC có các tính chất vật lý sau:

 

Bài viết liên quan

Corzan® CPVC cho hệ thống ống dẫn
Custom Fabrication for Thermoplastic Air and Fluid Handling
The Many Industrial Applications of Corzan® CPVC
How Goodrich’s Chromium Emission System Exceeds EPA Requirements

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay