Chi tiết sản phẩm

BlazeMaster CPVC

1,352,000

Ống nhựa CPVC BlazeMaster Chữa cháy, Đường kính danh nghĩa DN40/1-1/2 inch.</strong>&lt;/p> <img class="alignnone size-full wp-image-7382" src="https://tctoancau.com/wp-content/uploads/2024/02/Ong-nhua_cpvc_chua_chay_dn25.jpg" alt="Ống nhựa CPVC chữa cháy DN40" width="347" height="253" />

CPVC 4120-06 Cell Classification 24448, ASTM F442/TCVN 12653</strong>

<p style="text-align: left;"><strong> CPVC 4120-06 phân lớp vật liệu 24448, ASTM F442/TCVN 12653
  • Cây ống chiều dài 4m</li>
  • Đường kính ngoài trung bình 48.3 mm
  • Đường kính trong trung bình 40.06 mm</li>
  • Trọng lượng ống khô 0.816kg/m
  • Trọng nước chứa đầy nước 2.109kg/m.
 
Ống Nhựa CPVC BlazeMaster chữa cháy DN40

1,352,000

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay