Chi tiết sản phẩm

Corzan CPVC

208,000

Thông số Kỹ thuật <p><p><p><p><p><p>&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;p&gt;&lt;table style="width: 311px;" width="325"&gt;&lt;t</p><div>r&gt;&lt;td style="wid
th: 6
3px;" width="65">
Size
DdHZ (inch)(mm)(mm)(mm)(mm)1 1/26048.5650.9837.93
Chếch/lơi – 45° CPVC Công Nghiệp SCH80, DN40, 1 1/2(Inch)

208,000

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay