Chi tiết sản phẩm

Cảm biến mức

Công tắc đa điểm dựa trên nguyên tắc dẫn điện và có thể được áp dụng cho các chất lỏng có độ dẫn cao hơn 10 μS / cm.

Các đầu dò phải được đặt vào bể để phát hiện mức độ. Chiều dài đầu dò phải phù hợp với mức độ được phát hiện. Khi làm đầy chất lỏng trong bể sẽ thay đổi độ dẫn điện giữa đầu dò tham chiếu và đầu dò bên ngoài. Kết nối được thiết lập sẽ được chuyển đổi và kích hoạt rơle cung cấp đầu ra.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay