Chi tiết sản phẩm

Cảm biến độ dẫn điện & điện trở suất

Điện cực dẫn điện-điện trở 2839-1V (D) -2842-1V (D) PVDF có sẵn 4 pin hằng số từ 0.01 tới 10.0 cm-1, và phù hợp cho nhiều ứng dụng từ giám sát chất lượng nước có độ tinh khiết cao đến yếu axit và bazơ. Bề mặt điện cực 316 SS được điều khiển trong hoạt động nổ hạt chính xác để đảm bảo độ chính xác và độ lặp lại của phép đo.

Các chất cách điện PVDF và các kết nối quá trình được phun quá mức để giảm thiểu phương sai giữa các điện cực. Các kết nối ren đôi ¾ in. NPT hoặc ISO 7/1-R 3/4 cho phép lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng trong việc đặt chìm hoặc đặt trong dòng. Bộ công cụ tích hợp máy phát và hộp nối có sẵn như phụ kiện.

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn được bao gồm với tất cả các điện cực dẫn điện / điện trở 28391-V (D) đến 2842-1V (D). Các điện cực được hiệu chuẩn để đáp ứng độ chính xác ± 2%. Các điện cực có thể được vận chuyển trở lại nhà máy GF Signet để chứng nhận lại.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay