Chi tiết sản phẩm

Cảm biến mức

The operation principle is based on the electronic circuit exciting the fork probe making it vibrate. As the medium reaches and covers the fork its vibration changes. The electronics senses the change of vibration and gives output signal after a selected delay.

Dĩa điều chỉnh loại 2280 phù hợp để phát hiện mức chất lỏng hoặc chất rắn dạng hạt. Được gắn trên bể chứa / đổ đầy có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng các thiết bị này cũng như chúng có thể tạo ra các báo động không an toàn cảnh báo bảo vệ khi chạy quá đầy hoặc quá khô.

Nguyên lý hoạt động dựa trên mạch điện tử kích thích đầu dò làm cho nó rung. Khi chạm tới mặt nước và bao phủ đầu dò, sự rung động của nó thay đổi. Các thiết bị điện tử cảm nhận sự thay đổi của rung động và cho tín hiệu đầu ra sau một độ trễ đã chọn.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay