Chi tiết sản phẩm

Cảm biến dòng chảy

Cảm biến lưu lượng mái chèo của Signet 2536 là các cảm biến chắc chắn có khả năng lặp lại cao, mang lại giá trị đặc biệt và ít khi thậm chí không cần bảo trì. Model 2536 có tín hiệu thu mở sẵn sàng xử lý với dải lưu lượng động rộng từ 0,1 đến 6 m / s (0,3 đến 20 ft / s). Cảm biến đo tốc độ dòng chất lỏng trong các ống chứa đâỳ và có thể được sử dụng trong các hệ thống áp suất thấp. Cảm biến lưu lượng mái chèo của Signet 2536 được cung cấp trong nhiều loại vật liệu cho nhiều kích cỡ ống và cấu hình chèn. Nhiều lựa chọn vật liệu, bao gồm PP và PVDF, làm cho mô hình này rất linh hoạt và tương thích hóa học với nhiều giải pháp xử lý chất lỏng. Các cảm biến có thể được lắp đặt trong các ống từ DN15 đến DN900 (½ đến 36 in) (ngoại trừ các phiên bản 2536 PVC, có thể được lắp đặt trong các ống từ DN15 đến DN100 (½ đến 4 in.), Sử dụng dòng phụ kiện tùy chỉnh toàn diện của Signet. Những phụ kiện tùy chỉnh này, bao gồm Tê, Đai ngựa và ống hàn, đặt cảm biến đến độ sâu chèn thích hợp vào dòng chảy. Các cảm biến cũng được cung cấp trong cấu hình cho các yêu cầu lắp đặt wet-tap.
Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay