Mô-đun 9900 H Comm

Mô-đun Commet 9900 H cho phép liên lạc giữa 9900 và thiết bị hỗ trợ HART®. Giao thức HART (Đường truyền từ xa có thể truy cập địa chỉ) chồng các tín hiệu số lên trên tín hiệu tương tự 4 đến 20 mA.