Chi tiết sản phẩm

9950 bộ chỉ thị kênh đôi

Mô-đun 9950 Modbus kết nối 9950 đến Modbus RTU, Serial RS485 và hệ thống tự động hóa. Mô-đun 9950 Modbus cho phép truy cập dữ liệu kỹ thuật số để đọc trực tiếp số đo , trạng thái đầu ra của vòng lặp hiện tại, hiệu xuất được tính toán và trạng thái hệ thống.

Mô-đun Modbus giúp đơn giản hóa việc kết nối 9950 với các mạng tự động hóa và xóa đi sự thiếu chính xác trong việc sử dụng các vòng lặp hiện tại, gửi các phép đo và thông tin trạng thái đến hệ thống tự động hóa.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay