Chi tiết sản phẩm

Công nghệ nối

Với các mức từ 28 đến 1, thật dễ dàng để một người có thể nối ống PVC lên đến 16” hoặc ống 12” bằng xi măng dung môi, sử dụng Công cụ nối ống nhựa.

ĐỐI VỚI ỐNG KHÍ: Bộ nối ống nhựa có thể kết nối và tách rời 4” - 16” IPS và ống có kích thước bằng gang đúc. Các thành phần cần thiết để nối ống bao gồm Bộ nối ống nhựa (PPJ) và yên hình chữ V (PPJVS). Đường ống được tìm thấy trong công việc như công việc tiện ích hay trong số những nơi khác.

ĐỐI VỚI KẾT NỐI XI MĂNG DUNG MÔI: Công cụ nối ống nhựa kết nối các mối nối xi măng dung môi trên tất cả các đường ống, IPS và ống nước từ 4” - 12”. Đối với các kết nối xi măng dung môi, các yên có kích thước riêng lẻ phải được đặt hàng cùng với Bộ nối ống nhựa (PPJ) và phụ kiện nối ống nhựa (PPJFA). PPJFA chỉ được sử dụng cho các phụ kiện đính kèm. Kết nối xi măng dung môi thường có ở những nơi như nhà máy chế biến, cơ sở xử lý nước và địa điểm công nghiệp hoặc trong một số các ứng dụng khác.

GHI CHÚ: Phải mua riêng yên kết nối cho ống đệm (PPJVS) hoặc kết nối xi măng dung môi.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay