Chi tiết

Corzan CPVC

Biểu đồ co giãn nhiệt CPVC Corzan

Co giãn nhiệt đường ống cpvc

Thermal Expansion hay co giãn nhiệt cho đường ống cpvc

co giãn đường ống cpvc

Trong thiết kế hệ thống, việc tính toán sự giãn nở và co lại do nhiệt độ là rất quan trọng. Dưới đây là một số yếu tố và phương pháp cần xem xét:

  1. Hệ số giãn nở nhiệt: Mỗi vật liệu có một hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính riêng, tức là mỗi đơn vị thay đổi nhiệt độ, bạn sẽ có một mức giãn nở tuyến tính12. Có các thử nghiệm thực nghiệm được thực hiện trên tất cả vật liệu để xác định hệ số này1.
  2. Chênh lệch nhiệt độ: Chenh lệch nhiệt độ là phạm vi nhiệt độ mà đường ống sẽ tiếp xúc1. Điều này bao gồm nhiệt độ lúc lắp đặt, nhiệt độ của chất lỏng chảy qua đường ống, và nếu đường ống ở ngoài trời thì khí hậu thay đổi theo mùa như thế nào1.
  3. Chiều dài ống: Đường ống càng dài thì nó sẽ càng giãn ra hoặc co lại1.
  4. Cơ chế làm lệch hướng: Các kỹ sư có bốn tùy chọn cơ chế làm lệch để sử dụng để tính đến sự giãn nở và co lại vì nhiệt1. Mỗi cái cho phép một số mức độ chuyển động của đường ống để giúp ngăn ngừa ứng suất nén1.

Công thức tính sự giãn nở nhiệt của vật liệu cpvc nói riêng và vật liệu nói chung là:

Trong đó:

 

  • là sự thay đổi chiều dài của vật liệu.
  • là hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu.
  • là chiều dài ban đầu của vật liệu.
  • là biến thiên nhiệt độ2.

Nếu tổng thay đổi nhiệt độ lớn hơn 30 ° F (1 ° C), thì phải bao gồm bù cho sự giãn nở nhiệt trong thiết kế hệ thống3

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay