Xếp hạng áp suất ống Corzan® CPVC

Áp suất ống công nghiệp Corzan CPVC

Ống và phụ kiện phản ứng khác nhau với áp lực bên trong. Hợp chất Corzan® CPVC đã được định mức áp suất theo tiêu chuẩn ASTM D2837 và PPI TR-3 có Cơ sở thiết kế thủy tĩnh (HDB) gồm:

  • 4000 psi ở 72°F (23°C) như được liệt kê trong PPI TR-4
  • 1000 psi ở 180°F (82,2°C) như được liệt kê trong PPI TR-4

Áp suất ống công nghiệp Corzan CPVC

Khi so sánh với các vật liệu CPVC thông thường, các phụ kiện làm từ Corzan CPVC đã chứng tỏ khả năng chống rão được cải thiện và khả năng chịu được áp suất thủy tĩnh ở nhiệt độ cao, lâu dài tốt hơn. Những phụ kiện này có tuổi thọ cao gấp bốn lần so với những phụ kiện được đúc bằng hợp chất CPVC khác khi thử nghiệm áp suất ở 180°F (82,2°C) ở 551 psi.

Xếp hạng áp suất đường ống Corzan® CPVC

Xếp hạng áp suất hệ thống Corzan CPVC là một chức năng của hợp chất đường ống, lịch trình đường ống, kích thước đường ống và nhiệt độ vận hành. Xếp hạng áp suất bên trong Corzan CPVC cho ống CPVC 4120-05 lịch 80 và 40 được liệt kê dưới đây, cũng như xếp hạng áp suất sập.

Bảng 80 CPVC (có ổ cắm): Định mức áp suất nước (psi)

Áp suất ống công nghiệp Corzan CPVC

Corzan Schedule 80 CPVC (1000 HDB) Áp suất làm việc tối đa

Áp suất ống công nghiệp Corzan CPVC - áp làm việc tối đa SCH80

Bảng 40 CPVC: Xếp hạng áp suất nước (psi)

Áp suất ống công nghiệp Corzan CPVC - Áp suất nước SCH40

Corzan Schedule 40 CPVC (1000 HDB) Áp suất làm việc tối đa

Áp suất ống công nghiệp Corzan CPVC - áp làm việc tối đa SCH40

Xếp hạng áp suất tới hạn Corzan CPVC Schedule 80 (psi)

Áp suất ống công nghiệp Corzan CPVC - áp tới hạn

Xếp hạng áp suất tới hạn Corzan CPVC Schedule 40 (psi)

Áp suất ống công nghiệp Corzan CPVC- áp tới hạn SCH40

Xếp hạng áp suất ống CPVC: Nó được xác định như thế nào?

Một trong những khía cạnh bị hiểu lầm nhất của ống CPVC là cách tính xếp hạng áp suất của nó và xếp hạng đó thực sự truyền đạt gì cho người dùng cuối.

TÌM HIỂU THÊM

Kiểm tra vật liệu

Corzan® CPVC được kiểm tra nghiêm ngặt để đáp ứng các yêu cầu của ngành về khả năng chống cháy và khói, nổ, làm phẳng và va đập.
Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay