Chi tiết sản phẩm

Công nghệ nối

Mỗi máy cắt quay PLAS chỉ cần khoảng hở 6" đến 8" (khoảng 153 - 203 mm) xung quanh đường ống, giúp chúng dễ dàng vận hành trong mương và với chi phí chuẩn bị thấp hơn. Các con lăn phía ngoài giữ cho dao cắt thẳng trên đường ống, đảm bảo cắt vuông mỗi lần. Mỗi máy cắt PLAS cũng có thể tạo ra góc xiên 15° ở cả hai mặt của vết cắt. Để cắt ống PVC, các lưỡi có đầu bằng cacbua kéo dài xuyên qua ống có độ dày thành 2". Để cắt ống PE, công ty đã phát triển một lưỡi thép công cụ cứng. Đầu lưỡi được thiết kế để đẩy các con chip ra khỏi đường đi, giúp cho việc cắt PE dễ dàng thực hiện.

Giới hạn cụ thể của máy cắt đối với PE:

  • ống 14" (355 mm) -độ dày thành ống 2" (51 mm)
  • ống 18" (500 mm) - độ dày thành ống1 1/2" (38 mm)
  • ống 28" (800 mm) - độ dày thành ống 1" (25,4 mm)
Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay