Chi tiết sản phẩm

Công nghệ nối

Cone Chamfer Tool efficiently chamfers the inside or outside diameter of multiple pipe sizes, including metric pipe sizes, with one tool. Chamfer pipe and be ready for glue in seconds. Generally used with a drill, the removable 3/8” hex shaft on the power cone also permits manual operation. The cone chamfer tool is designed for PE (including HDPE), PVC, CPVC, PEX, ABS and PP pipe. The tool’s hardened steel blade is sharp and durable, providing a fast chamfer result in seconds, with smooth edges. For best results, replace blade as needed.

Công cụ vát hình nón có chức năng vát đường kính trong hoặc ngoài của nhiều kích thước ống, bao gồm kích thước ống số danh nghĩa, chỉ với một công cụ. Vát ống và sẵn sàng cho keo trong vài giây. Thường được sử dụng với máy khoan, trục hex 3/8" có thể tháo rời để vận hành bằng tay. Công cụ vát hình nón được thiết kế cho ống PE (bao gồm cả nhựa PVC), PVC, CPVC, PEX, ABS và PP. Lưỡi dao thép cứng của công cụ này rất sắc và bền, cho kết quả vát nhanh trong vài giây, với các cạnh trơn tru. Để có kết quả tốt nhất thì nên thay thế lưỡi dao khi cần thiết.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay