Vát cạnh

Công cụ vát có chức năng làm mỏng cạnh ống giúp dễ dàng cắm hai đầu ống với nhau khi thi công.