Chi tiết

Bài viết

Tiêu chuẩn áp dụng

Tất cả các khía cạnh của Hệ thống công nghiệp Corzan® đều được kiểm tra và xác minh độc lập để tuân thủ các tiêu chuẩn ASTM và NSF sau đây.

 • ASTM D1784: Đặc điểm kỹ thuật cho các hợp chất cứng (Vinyl Clorua) và các hợp chất clo hóa (Vinyl Clorua) (CPVC)
 • ASTM D2855: Tiêu chuẩn thực hành để chế tạo các khớp nối và ống polyVinyl Clorua (PVC)
 • ASTM F402: Thực hành tiêu chuẩn để xử lý an toàn xi măng dung môi, sơn lót và chất tẩy rửa được sử dụng để nối ống và phụ kiện nhựa nhiệt dẻo
 • ASTM F437: Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho các phụ kiện ống nhựa có ren clo hóa (Vinyl Clorua) (CPVC), SCH 80
 • ASTM F438: Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho các phụ kiện ống nhựa clo-Poly (Vinyl Clorua) (CPVC) loại ổ cắm, SCH 40
 • ASTM F439: Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho phụ kiện ống nhựa clo hóa (Vinyl Clorua) (CPVC),SCH 80
 • ASTM F441: Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho ống nhựa clo hóa (Vinyl Clorua) (CPVC), SCH 40 và 80
 • ASTM F493: Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho xi măng dung môi cho ống nhựa và phụ kiện bằng nhựa clo  (CPVC)
 • ASTM F656: Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho mồi sử dụng trong mối nối xi măng dung môi trong ống nhựa và phụ kiện nhựa PVC (Vinyl Clorua) 
 • Tiêu chuẩn NSF 14: Các thành phần đường ống nhựa và các vật liệu liên quan
 • NSF Standard 61: Thành phần hệ thống nước uống – Ảnh hưởng sức khỏe
 • FM4910: Vật liệu phòng sạch Giao thức kiểm tra tính dễ cháy
   

Kiểm tra

Sau khi hệ thống được lắp đặt và bất kỳ xi măng dung môi nào được bảo dưỡng, hệ thống được kiểm tra thủy tĩnh. Không khí hoặc khí nén không bao giờ được sử dụng để kiểm tra áp suất hệ thống đường ống Corzan CPVC

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay