Chi tiết sản phẩm

Bộ chỉ thị

The Ultraflow brings simplicity to the non-invasive measurement of liquid flow, offering the user quick and accurate flow measurement with its easy to follow menu and simple set up. Dry servicing, providing minimum downtime and maximum availability, even in a continuously running system. Compact, rugged and reliable, the Ultraflo has been designed to provide sustained performance in industrial environments.

Ultraflow mang đến sự đơn giản cho phép đo lưu lượng chất lỏng mà không nhúng trực tiếp vào dòng nước, cung cấp cho người dùng phép đo lưu lượng nhanh chóng và chính xác với menu dễ theo dõi và thiết lập đơn giản. Quá trình đo khô ráo, thời gian chết tối thiểu và tính sẵn có tối đa ngay cả khi hệ thống chạy liên tục. Nhỏ gọn, chắc chắn và đáng tin cậy, Ultraflo đã được thiết kế để cung cấp hiệu suất bền vững trong môi trường công nghiệp.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay