Mô-đun 9900 modbus

Mô-đun Modbus Signet 9900 cho phép Máy phát Signet 9900 SmartPro ® kết nối với thiết bị tương thích Modbus. Mô-đun Modbus hỗ trợ các chế độ RTU hoặc ASCII qua các liên kết truyền thông RS485 nối tiếp.

Mô-đun Modbus có mạng lập trình nội bộ cho liên kết giao tiếp được kích hoạt bởi lệnh Modbus.