Chi tiết sản phẩm

Đo lường và kiểm soát

Mô-đun độ dẫn kênh kép 9950 cho phép 9950 giám sát hai độ dẫn khác nhau với một mô-đun duy nhất. Điều này giúp đơn giản hóa việc giám sát các hệ thống thẩm thấu ngược, hệ thống khử ion và các ứng dụng dẫn điện khác.

Thiết kế mô-đun đơn cho phép cơ hội mở rộng bổ sung với 9950, chẳng hạn như đầu ra vòng lặp hiện tại bổ sung hoặc Mô-đun Modbus mới để liên lạc kỹ thuật số

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay